Texnologiya fani o’qituvchisi G Bekbenbetova 5-sinf texnologiya fanidan ochiq dars mavzu»Fartukni tikish»

Mavzu Fartukni tikish
Maqsad vavazifalar Darsning maqsadi:O`quvchilarga fartuk tikish bo`yicha bilim-ko`nikma,malakalarini oshirish.

Darsning ta`limiy vazifasi:O`quvchilarga fartukni tikishda o`lchovlarni to`g`ri taqsimlash,chok turlarini tikishni o`rgatish.

Darsning tarbiyaviy maqsadi:O`quvchilarga tejamkorlik, ishbilarmonlik fazilatlarini shakllantirish.

Darsning rivojlantirish maqsadi:O`quvchilar fartuk tukish bo`yicha olgan bilim,ko`nikma,malakalarini amalda bajara olishi.

 

O`quv jarayonining mazmuni Fartuk tikish jarayonini amaliy, nazariy,ko`rgazmali,texnika vositalari orqali namoyish etish
O`quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi Uslub:nazariya va amaliyotning uyg`unligi

Vosita: darslik, elektron resurslar,ko`rgazmalar,tarqatmalar.

Usul:interfaol,guruhlar bilan ishlash.tarqatmalar.

Texnika vositasi:elektron resurslar,slaydar.

Asbob va moslamalar:ish qutichasi,fartukning bichilgan qismlari, to`r,tasma,qaychi,igna,ip,mato, sm lenta, bo`r,dazmol.

Nazorat: Nazariy,savol-javob, og`zaki

Baholash;rag`batlantirish,5 balli tizim.

Kutiladigan natija O`quvchi salqi, ko`klash choklarini tikishini o`rganadi,tikishni mustaqil bajara oladi
Kelgusi rejalar Darsni tahlil qilgandan keyin o`qituvchilar tomonidan xato va kamchiliklar aytiladi.Keyingi darslarda o`zgartirish va qo`shimchalar kiritiladi.

(далее…)